MUKOLITYKI

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


MUKOLITYKI

leki rozbijające mostki dwusiarczkowe w śluzie drzewa oskrzelowego, co zmniejsza jego gęstość. Stosuje się je w przypadkach, gdy wydzielina oskrzelowa jest gęsta, ciągliwa, śluzoworopna (przewlekłe zapalenie oskrzeli, mukowiscydoza). Podawane są w postaci inhalacji, w iniekcjach lub doustnie. Ich stosowanie musi być skojarzone z wydajnym oczyszczaniem drzewa oskrzelowego przez kaszel, oklepywanie, drenaż złożeniowy itp.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.