MUKOCYTY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


MUKOCYTY

komórki kubkowe, rozmieszczone w błonie śluzowej przewodu pokarmowego, dróg oddechowych i dróg moczowych. Ich podstawowym zadaniem jest wytwarzanie śluzu, będącego substancją ochronną dla pozostałych komórek błony śluzowej (ciągły kontakt z wieloma, często drażniącymi substancjami). Śluz wydzielany z określonego przewodu może zawierać drobnoustroje i substancje nie-użyteczne lub szkodliwe wydalane w ten sposób z organizmu. Wytwarzanie śluzu nasila się po podrażnieniu M. np. katar (zapalenie błony śluzowej nosa), biegunka (zapalenie błony śluzowej jelit) lub wydzielina z drzewa oskrzelowego w zapaleniu oskrzeli.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.