MOSTEK

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


MOSTEK

nieparzysta, spłaszczona kość stanowiąca środkową część przedniej ściany klatki piersiowej. Jego górny koniec dźwiga obojczyki, brzegi boczne łączą się z chrząstkami żebrowymi (pierwszych 7 do 8). Kształt M. od dawna porównywano do krótkiego, greckiego miecza, stąd jego części otrzymały analogiczne nazwy: rękojeść, trzon i wyrostek mieczykowaty. Wszystkie te części zachowują względem siebie nieznaczną ruchomość, a przez to cała kość wykazuje specyficzną elastyczność. Stanowi on przednie zamknięcie klatki piersiowej i ochronę serca i ważnych struktur anatomicznych śródpiersia, stabilizuje od przodu żebra i stanowi przyczep dla ważnych mięśni (brzucha, piersiowe i przepona).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.