MORFOLOGIA KRWI

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


MORFOLOGIA KRWI

podstawowe badanie obejmujące stężenie hemoglobiny (Hgb), wartość hematokrytu (Het, Ht), liczbę leukocytów z ich składem odsetkowym, liczbę płytek krwi (Plt), opis budowy i barwliwości erytrocytów
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.