MORFOGENEZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


MORFOGENEZA

wykształcanie charakterystycznej postaci (kształtu) ciała. Obejmuje wieloetapowy proces, w wyniku którego specyficznie zlokalizowane komórki organizują się w rozpoznawalne struktur)'. Komórki muszą zostać w odpowiedni sposób zorganizowane i muszą specjalizować się w pełnieniu określonych funkcji (narządy).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.