MION

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


MION

jednostka czynnościowa tkanki mięśniowej, składająca się z włókna mięśniowego poprzecznie prążkowanego, sieci otaczających naczyń włosowatych i zakończenia nerwowo-mięśniowego (synapsy).
Zobacz również, zioła MION:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.