MIKROKOSMKI

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


MIKROKOSMKI

fałdy błony cytoplazmatycznej na wolnej (stykającej się ze światłem jelita rąbek szczoteczkowy) powierzchni komórek nabłonka. Z powierzchni każdej wystaję przeciętnie 600 m. dając charakterystyczny puszysty obraz w mikroskopie. Wraz z kosmkami i fałdami jelita zwiększają jego powierzchnię chłonną około 600 razy (powierzchnia wewnętrzna jelita dorosłego człowieka równa jest w przybliżeniu powierzchni kortu tenisowego).

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.