MIGOTANIE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


MIGOTANIE

całkowita desynchronizacja pobudzeń pojedynczych komórek mięśniowych lub ich grup. W takiej sytuacji znajdują się one w różnych fazach skurczu (desynchronizacja elektryczna) tak, że wypadkowa ich skurczów powoduje niewielkie zwiększenie napięcia mechanicznego mięśnia, a brak koordynacji poszczególnych jednostek mięśniowych narządu uniemożliwia wykonanie efektywnej mechanicznie pracy. Najczęściej termin ten dotyczy czynności mięśnia sercowego. Wobec tego czynność hemodynamiczna (pompująca krew) przedsionków lub komór ustaje, a wystąpienie M. komór, jeśli nie zostanie szybko przerwane jest przyczyną śmierci na skutek zatrzymania krążenia. Leczenie jest farmakologiczne oraz elektroterapią (kardiowersja elektryczna). Migotanie przedsionków to szybka czynność mięśniówki przedsionków serca o częstości 340-600/min, co powoduje zmniejszenie sprawności hemodynamicznej serca z dwóch powodów: zanika dopełnianie krwią komór tuż przed ich skurczem oraz zaburzony jest rytm skurczów komór, co również zaburza ich rozkurczowe wypełnianie krwią. Jest przyczyną około 70% zatorów tętniczych, gdyż w przedsionkach powstają skrzepliny. Stąd też konieczność stosowania leków zmniejszających krzepliwość krwi (antykoagulanty). Wywołane jest najczęściej nadczynnością tarczycy oraz zwężeniu zastawki mitralnej. Rzadziej pojawia się w nadciśnieniu tętniczym, w zwyrodnieniu miażdżycowym serca oraz chorobie wieńcowej. Może mieć charakter napadowy lub przewlekły. M. napadowe pojawia się w około 10% przypadków świeżych zawałów serca. W M. przewlekłym i przy wolnej czynności komór serca chory może nie odczuwać żadnych dolegliwości lub jedynie nierówne bicie serca. Napadowe M. przedsionków przebiega zwykle z szybką czynnością komór serca, z niemiarowością uderzeń (nierówne odstępy). Rozpoznanie potwierdza wykonanie elektrokardiogramu. Jeżeli przyczyną M. są istniejące uprzednio choroby serca (np. zawał, zapalnie mięśnia serca) to wpływa ono znacznie na nasilenie niewydolności krążenia, natomiast pojawiające się w zdrowym sercu rokuje dobrze. Migotanie komór - to szybkie (400-600/min) i niemiarowe, pozbawione koordynacji skurcze mięśniówki komór serca. W tym stanie mięsień komór praktycznie nie przepompowuje krwi, co prowadzi do zatrzymania krążenia. Przyczyną jest najczęściej niedotlenienie (zawał, zwężenie zastawki aortalnej), toksyczne działanie leków (preparaty naparstnicy, rtęciowe środki moczopędne, środki znieczulające i in.) oraz zabiegi na sercu (cewnikowanie serca i tętnic wieńcowych, operacje serca). Zatrzymanie krążenia wywołuje zgon przede wszystkim z powodu niedokiwienia mózgu. W leczeniu konieczny jest doraźnie masaż serca, a ostatecznie elektryczna defibrylacja. Dodatkowo stosuje się leki zmniejszające pobudliwość serca. Migotanie macicy - jest rozkojarzeniem czynności skurczowej macicy spowodowane zaburzeniami polaryzacji błony komórkowej mięśnia (zaburzenia przepływu ładunków elektrycznych) i w związku z tym ich zwiększoną pobudliwością. Dotyczy zwłaszcza pierwiastek. W poszczególnych częściach macicy powstają osobne ośrodki generujące czynność skurczową (rozruszniki), która obejmuje tylko niewielkie, sąsiadujące z nimi obszary (kurczą się niezależnie od siebie w sposób nieskoordynowany). Objawami takiego zaburzenia są: zwiększona bolesność odczuwana przez rodzącą w przerwach między skurczowych oraz brak postępu porodu (nierozwieranie się lub bardzo powolne rozwieranie się ujścia szyjki macicy). Leczenie farmakologiczne zwykle zmniejsza pobudliwość, w drugiej fazie konieczne są leki pobudzające prawidłowe skurcze.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.