MIGDAŁKI

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


MIGDAŁKI

skupienia tkanki chłonnej znajdujące się pod wyściółką jamy ustnej i gardła. W tyle części nosowej gardła znajduje się nieparzyste skupienie tkanki zwane M. gardzielowym (trzecim), we wgłębieniu pomiędzy łukami podniebiennymi gardła leżą parzyste M. podniebienne, u nasady języka M. językowy natomiast przy ujściu gardłowym trąbki Eustachiusza leżą migdałki trąbkowe. Pierścień chłonny gardłowy (migdałki: podniebny, gardłowy, językowy i trąbkowy) nazywane są również pierścieniem Waldeyera. Migdałki pomagają w ochronie układu oddechowego przed infekcjami bakteryjnymi lub ciałami obcymi, które dostają się do wnętrza ciała przez usta lub nos. Łatwo ulegają infekcjom i w przypadku przewlekających się stanów zapalnych są usuwane na drodze chirurgicznej. Zapalnie M. podniebiennych jest najczęściej wywołane przez paciorkowce, rzadziej przez wirusy. Przebiega z bólem gardła, szczególnie podczas połykania, często pojawiają się bóle uszu i gorączka z bólem głowy. Małe dzieci nie skarżą się na ból gardła, ale odmawiają przyjmowania posiłków. M. są obrzęknięte i przekrwione (zaczerwienienie). Powikłaniem może być powstanie ropnia około migdałkowego (między M. a mięśniami gardła). Objawy ciężkiego zakażenia ze szczękościskiem, wysoką gorączką z dreszczami, silnym bólem wymaga szybkiej interwencji chirurgicznej (nacięcie i opróżnienie) oraz antybiotykoterapii. Rak migdałka (płaskonabłonkowy) jest drugim, co do częstości nowotworem górnych dróg oddechowych. Pojawia się głównie u palaczy tytoniu i alkoholików płci męskiej. Najczęstszym objawem jest ból gardła promieniujący do ucha. Leczenie jest skojarzone, operacyjne z napromienianiem.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.