MIĘŚNIOWKA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


MIĘŚNIOWKA

błona mięśniowa; jest utworzoną najczęściej z ułożonych okrężnie lub spiralnie komórek mięśni gładkich błoną o różnej grubości tworzącą część ściany przewodów organizmu. Utrzymuje ona ścianę przewodu w określonym napięciu i umożliwia mu niekiedy skoordynowane ruchy (np. ruchy perystaltyczne jelit).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.