MIĘŚNIOWA PRACA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


MIĘŚNIOWA PRACA

mięśnie ulegając skurczom wykonują pracę w sensie fizycznym. Jeżeli siła skurczu mięśniowego jest większa niż opór przy zmianie długości (skracaniu) mięśnia to wykonuje on pracę dodatnią, jeżeli natomiast mięśnie ulegają wydłużeniu podczas skurczu (opór jest większy niż siła kurczącego się mięśnia np. podczas powstrzymywania spadającego przedmiotu) to pracę określa się jako ujemną.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.