MIĘSKO ŁZOWE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


MIĘSKO ŁZOWE

niewielki, kilkumilimetrowy twór znajdujący się w przyśrodkowymi (wewnętrznym) kącie oka. Jest ono bardziej widoczne, gdy oko spogląda na zewnątrz. Ma ono budowę pośrednią pomiędzy skórą i spojówką, ma barwę różowo-czerwoną, wytwarza śluz i łój przyczyniając się do ochrony gałki ocznej przed wpływami środowiska (część aparatu ochronnego oka).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.