MIELODYSPLAZJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


MIELODYSPLAZJA

obejmuje zaburzenia rozwojowe kręgosłupa, które upośledzają funkcję
rdzenia kręgowego. Najczęstszym z nich jest rozszczep kręgosłupa z przepukliną oponowo-rdzeniową. Często wiąże się z zaburzeniami oddawania moczu i zmianami skórnymi w okolicy krzyżowej. Jej wyróżniającą cechą jest niedokrwistość skojarzona z osłabieniem odnowy krwinek.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.