MIELINOWA OSŁONKA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


MIELINOWA OSŁONKA

wewnętrzna część osłonki nerwów obwodowych (poza ośrodkowym układem nerwowym). Utworzona jest z cienkich wypustek komórek Schwanna owijających się kilkakrotnie wokół włókna nerwowego. Osłonka taka występuje na większości aksonów o średnicy przekraczającej 2|am (włókna rdzenne). Odgrywa dużą rolę w przewodzeniu impulsów nerwowych (przyspieszenie, izolacja od sąsiadujących włókien) oraz w gojeniu uszkodzeń nerwów, stanowi bowiem kanał naprowadzający prawidłowo regenerujące włókno nerwowe. W przebiegu stwardnienia rozsianego (SM) niektóre fragmenty M. ulegają degeneracji i są zastępowane tkanką bliznowatą. Uszkodzenia te zaburzają przewodzenie impulsów nerwowych.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.