MIELINA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


MIELINA

biała substancja o znacznej zawartości tłuszczów. Jest doskonałym izolatorem elektrycznym, a jej obecność wpływa na sprawność przekazywania impulsów nerwowych. Znajduje się w błonie komórkowej komórek Schwanna, układających się wzdłuż aksonu niektórych komórek nerwowych.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.