MEZENCHYMA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


MEZENCHYMA

niewyspecjalizowana tkanka embrionalna, która w rozwoju zarodkowym daje początek tkance łącznej. Tworzy też wyściółkę naczyń krwionośnych (śródbłonek), lim-fatycznych i jam ciała (otrzewna, opłucna).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.