METHEMOGLOBINA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


METHEMOGLOBINA

związek powstający w wyniku utlenienia hemoglobiny, przez co żelazo dwuwartościowe hemu, przechodzi w trójwartościowe. Normalnie występuje u ludzi w ilości nieprzekraczającej 2% ogólnej ilości hemoglobiny. Stan zwiększenia stężenia methemoglobiny (methemoglobinemia) może być spowodowany przez trucizny (np. nadmiar azotynów w zanieczyszczonej wodzie studziennej), niektóre leki, a także genetycznie uwarunkowany niedobór niektórych enzymów w erytrocytach.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.