METAPLAZJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


METAPLAZJA

zjawisko przekształcania się morfologicznego tkanki dojrzałej w inną dojrzałą tkankę np. nabłonek wielowarstwowy walcowaty błony śluzowej oskrzeli może ulec przekształceniu w nabłonek wielowarstwowy płaski w zakażeniach wirusowych. Zjawisko to tłumaczy także powstawanie raka płasko nabłonkowego w błonie śluzowej oskrzeli. Innym przykładem jest przekształcenie tkanki łącznej w tkankę kostną (skostnienia pozaszkieletowe).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.