METABORECEPTORY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


METABORECEPTORY

receptory metaboliczne obecne w mięśniach szkieletowych pobudzane produktami przemiany materii pracujących mięśni (adenozyna, jony potasowe). Na drodze odruchowej pobudzają one odruchową wentylację płuc. Odgrywają znaczącą rolę w wysiłkowym zwiększeniu wentylacji płuc (mechanizm adaptacji do wysiłku fizycznego).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.