METABOLIZM

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


METABOLIZM

przemiana materii; suma wszystkich procesów chemicznych przebiegających w organizmie. Reakcje te zachodzą nieustannie i są precyzyjnie, wielopoziomowo regulowane, aby utrzymać względnie stałe warunki środowiska wewnętrznego (homeostaza). Reakcje M. pociągają za sobą przekształcanie energii, a polegają na zmianie struktury cząsteczkowej różnych związków chemicznych. Dla prawidłowego przebiegu procesów M. konieczne jest dostarczenie odpowiednich ilości zasadniczych, niezbędnych składników pokarmowych. M. obejmuje procesy anaboliczne (syntezy - wymagające dostarczenia energii) i kataboliczne (rozkładu np. oddychanie komórkowe dostarczające energii dla innych procesów). Substancje odżywcze wchłonięte z przewodu pokarmowego są rozprowadzane wraz z tlenem (pobieranym z płuc) i czynnikami regulującymi (np. hormony) przez krew. Stąd docierają do odpowiednich komórek, w odpowiednim składzie i ilości dla ich metabolicznej aktywności. Nadmiar substancji odżywczych jest kierowany do wątroby, gdzie zostają zmagazynowane lub ulegają dalszym przemianom. Produkty tych przemian, często toksyczne są usuwane z komórek do krwi i dalej przez płuca (np. dwutlenek węgla), nerki (nadmiar wody i związków azotu) i skórę, a część jest dalej przekształcana w wątrobie. Reakcje cyklu oddechowego odbywają się w mitochondriach. Tempo M. jest określane ilością energii (cieplnej) uwolnionej w procesach chemicznych. Podstawowa przemiana materii oznacza ilość energii cieplnej uwolnionej w wyniku zużycia wszystkich materiałów energetycznych przez organizm pozostający w stanie spoczynku. Jest to, więc podstawowy koszt spoczynkowej aktywności metabolicznej ustroju. Zapotrzebowanie energetyczne (całkowite tempo M.) jest sumą przemiany podstawowej oraz ilości energii wydatkowanej na wszelką aktywność organizmu. Sportowiec czy pracownik fizyczny zużywa więcej energii niż osoba o siedzącym trybie życia (np. ośmiokrotny medalista olimpijski z Aten w pływaniu Michael Phelps spożywa śniadania o zawartości 3000 kcal). Dla mężczyzny o siedzącym trybie życia całkowite tempo M. to równowartość 2200kcal na dobę. Jeżeli w pożywieniu pobiera tyle samo to jego M. jest zrównoważony i masa ciała utrzymuje się na stałym poziomie. Jeżeli substraty mają mniejszą wartość kaloryczną, organizm czerpie energię ze spalania zmagazynowanych tłuszczów i masa ciała spada, rośnie natomiast, gdy więcej energii jest dostarczanych w pokarmie, niż wynoszą jego wydatki energetyczne. Ciężkimi schorzeniami metabolicznymi są otyłość i niedożywienie.M. jest pobudzany i hamowany na drodze hormonalnej, a także ujemnych i dodatnich sprzężeń zwrotnych.


Zobacz również, zioła METABOLIZM:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.