METABOLICZNY ZESPÓŁ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


METABOLICZNY ZESPÓŁ

jedno z młodszych pojęć w medycynie (WHO ustaliła listę skojarzonych, tak nazwanych zaburzeń w 1999 r.). Na plan pierwszy wysuwają się: upośledzenie regulacji metabolizmu glukozy lub cukrzyca i insulinooporność. Dodatkowo, często współistnieją: nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki lipidowej (np. hipercholesterolemia), otyłość i mikroalbuminuria (wydalanie albumin z moczem). U podstaw tego złożonego schorzenia leży wiele czynników. Insulinooporność i nadmiar insuliny mają podłoże genetyczne i mogą decydować
0 powstaniu kolejnych cech zespołu np. zaburzeń gospodarki węglowodanowej, lipidowej i nadciśnienia. Z kolei powiększenie otyłości brzusznej
i zaburzenia węglowodanowe nasilają oporność tkanek na insulinę. Podstawą leczenia jest zmiana stylu życia i diety. Równocześnie leczy się nadciśnienie tętnicze i oporność na insulinę (doustne leki przeciwcukrzycowe). M.Z. dotyczy około 16% dorosłej populacji w Europie.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.