MELANOSOM

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


MELANOSOM

pęcherzyk cytoplazmatyczny melanocytów, w których zachodzi synteza melaniny. Dzięki mechanizmowi cytokrynii są przekazywane bezpośrednio do cytoplazmy keratynocytów skóry przez wypustki melanocytów.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.