MELANCHOLIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


MELANCHOLIA

pojęcie określające w psychiatrii najcięższe przypadki zespołu depresyjnego, w którym stwierdza się: znaczne spowolnienie psychoruchowe lub podniecenie, spadek masy ciała, patologiczne poczucie winy, bezsenność, wahania nastroju i aktywności z największym nasileniem w godzinach porannych oraz utratę zdolności odczuwania przyjemności. Niekiedy jej wystąpienie poprzedza uraz psychiczny. Wygląd zewnętrzny chorego przedstawia charakterystyczny obraz. Na twarzy maluje się wyraz głębokiego cierpienia i rozpaczy. Pobudzenie ruchowe może wyrażać się w załamywaniu rąk, nieustannym chodzeniu, nieraz biciu głową o ścianę, szarpaniu ubrania, jęczeniu. Często towarzyszą jej myśli i tendencje samobójcze. Towarzyszące M. urojenia typu depresyjnego (grzeszności, winy, nihilistyczne, katastroficzne, hipochondryczne) mogą powodować samooskarżanie się chorych o niedopełnione przestępstwa lub o grzechy, dla których nie ma wybaczenia (może prowadzić do zadawania sobie okrutnych cierpień np. obcięcie grzesznego języka),
Zobacz również, zioła MELANCHOLIA:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.