MEIGE'AZESPÓŁ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


MEIGE'AZESPÓŁ

MEIGE'AZESPÓŁ-odmianadystonii ogniskowej (objawy występują tylko w ograniczonej części ciała), której podstawą są przetrwałe nieprawidłowe pozycje i upośledzenie płynności wykonywanych ruchów wynikające ze zmian napięcia mięśniowego. Pojawia się mimowolne zaciskanie powiek, wysuwanie żuchwy i grymasy twarzy. Choroba rozpoczyna się w wieku średnim.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.