MEDYCYNA PRACY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


MEDYCYNA PRACY

dział medycyny, którego celem jest ulepszanie i utrzymywanie na wysokim poziomie zdrowia psychicznego, fizycznego i socjalnego pracowników wszystkich zawodów oraz ochrona i zapobieganie szkodliwościom związanym z zawodem. Istotną cechą M. pracy jest zapewnienie pracownikom stanowisk pracy odpowiednich do ich cech fizjologicznych i psychologicznych.
Zobacz również, zioła MEDYCYNA PRACY:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.