MEDIATORY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


MEDIATORY

transmiter)'; substancje chemiczne pośredniczące w określonych zjawiskach fizjologicznych np. przewodzeniu pobudzenia z włókien nerwowych na tkankę docelową (neuromediatory), w warunkowaniu zjawisk związanych z odczynami immunologicznymi lub w powstawaniu odczynu zapalnego (M. zapalne np. uszkodzona tkanka).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.