MATRYCYNA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


MATRYCYNA

białko będące głównym składnikiem zrębu jądra komórkowego. Włókienka tego białka tworzą siateczkę stabilizującą składniki jądra, m.in. włókienka chromatyny.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.