MARKOT

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


MARKOT

MARKOT-stowarzyszenie zainspirowane przez Marka Kotańskiego (1942-2002), założone w ramach Stowarzyszenia Monar w roku 1993 jako Centrum Wychodzenia z Bezdomności. Od tamtej pory powstało około 100 programów pomocowych adresowanych do ludzi bezdomnych, samotnych, skrzywdzonych społecznie, ofiar przemocy domowej, niepełnosprawnych społecznie. W 62 domach Markot w całej Polsce osoby najbardziej potrzebujące mogą znaleźć pomoc, serce i nadzieję. Monar wyznaje zasadę, że każdemu człowiekowi należy się szansa na godne życie i wierzy, że nikt nie jest stracony na zawsze. Tylko w 2003 roku z różnorodnej pomocy Markotu skorzystało ponad 15000 osób. Obecnie stowarzyszenie działa pod na-zwą Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MAR-KOT (-+ Monar).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.