MARIHUANA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


MARIHUANA

ziele, maryśka, trawka, gandzia, bhang; wysuszone kwiaty konopii indyjskich (Cannabis indica) o działaniu halucynogennym. Posiada umiarkowaną tendencję do wywoływania zależności psychicznej, bez cech zależności fizycznej (nie występuje zespół abstynencyjny po odstawieniu). Stosowana okresowo, nawet przez wiele lat nie prowadzi do powstania zaburzeń funkcjonowania psychicznego lub społecznego. Jej zażywanie jest bardzo rozpowszechnione, choć w większości krajów nielegalne. Zażywana jest w postaci papierosów wytwarzanych z suszonego ziela lub jako haszysz, czyli prasowana żywica konopii indyjskich. Aktywnym składnikiem marihuany jest THC (tetrahydrocannabinol), stosowany w ograniczonym zakresie (ryzyko pojawienia się na czarnym rynku) w terapii niektórych nowotworów, leczeniu nudności i wymiotów. M. powoduje zmiany świadomości o typie stanów marzeniowych, w których przepływ myśli jest niekontrolowany, swobodny, a wątki nie wiążą się ze sobą. Przeżywanie upływu czasu, postrzeganie kolorów i stosunków przestrzennych zmienia się i nasila. Przeważnie pojawia się dobre samopoczucie, egzaltacja, podniecenie i poczucie radości, które określa się mianem oszołomienia. Wiele efektów psychicznych ma związek z okolicznościami, w jakich M. jest zażywana. Czasami pojawiają się reakcje paniki, głównie u osób zażywających M. po raz pierwszy, zakłócona bywa zdolność nawiązywania kontaktu z otoczeniem i funkcje motoryczne. Wymienione efekty mają niekorzystny wpływ szczególnie na kierowców pojazdów i operatorów sprzętu mechanicznego. Nasila objawy schizofrenii. THC i produkty jego przemiany są bardzo trwałe i ich obecność w moczu można wykazać nawet kilka miesięcy od zażycia M. (wykorzystywane w zakładach pracy, sądownictwie).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.