MAPOWANIE CZYNNOŚCI MÓZGU

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


MAPOWANIE CZYNNOŚCI MÓZGU

obrazowanie miejsc, intensywności i kolejności wy-stępowania zmian w aktywności neuronów. Automatyczna, komputerowa analiza, przedstawiona graficznie, ułatwia śledzenie zmian zachodzących w czasie w poszczególnych polach korowych. Mapa ta zmienia się wielokrotnie w ciągu sekundy. Jest nieinwazyjną metodą wykorzystywaną w badaniach naukowych.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.