MAMMOGRAFIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


MAMMOGRAFIA

radiologiczne badanie tkanek miękkich sutka, pozwalające na wykrycie małych zmian, często niewyczuwalnych w badaniu palpacyjnym. Stosuje się niskie dawki promieniowania, co ujawnia strukturę sutka. Uwidoczniają się na kliszy w postaci ciemnych obszarów o zwiększonej gęstości, ewentualnie asymetria lub skupione, nieregularne zwapnienia. Odmianą badania jest kseromammografia, w której obraz tkanek jest drukowany na papierze, a nie na kliszy, co zmniejsza dawkę promieniowania wchłoniętą przez organizm kobiety. M. pozwala na potwierdzenie klinicznego rozpoznania braku objawów procesu złośliwego, ułatwia też kontrolę pacjentek, u których wcześniej stwierdzono raka piersi. Jest ponadto badaniem przesiewowym przedklinicznych stadiów guzów piersi. Rutynowa M. ogranicza umieralność na raka sutka o 30%. Około 40% raków wykrywanych jest badaniem M., a nie palpacyjnym. Wyjściowa M. powinna zostać wykonana pomiędzy 35 a 39r.ż., natomiast kolejne, co 2 lata. U kobiet po 50r.ż. badanie powinno być wykonywane corocznie. Badanie to jest uzupełniane przez ultrasonografię (pozwala odróżnić twory lite od torbielowatych) i biopsję guza ( mammotom).




Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.