MAŁOGŁOWIE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


MAŁOGŁOWIE

mikrocefalia; zaburzenie rozwojowe prowadzące do powstania wyjątkowo małej, nieproporcjonalnie do reszty głowy, mózgoczaszki. Mały, niedorozwinięty' mózg często powoduje zgon we wczesnym dzieciństwie lub prowadzi do bardzo znacznego upośledzenia psychicznego i ruchowego. Jest łatwo wykrywalna w diagnostyce prenatalnej (USC), rozpoznać można już w 14 tygodniu rozwoju płodu. Bvwa następstwem konfliktu serologicznego między matką, a płodem oraz częstego prześwietlania matki promieniami rentgena. Najczęściej wiąże się z poważnymi wadami rozwojowymi płodu dotyczącymi głowy i reszty ciała.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.