MAKROLIDY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


MAKROLIDY

grupa antybiotyków o działaniu bakteriostatycznym, zwalczające bakterie tlenowe i beztlenowe za wyjątkiem enterokoków oraz Cramujemnych beztlenowców. Zalicza się do nich erytromycynę, klindamycynę, linkomycynę i roksytromycynę.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.