LYON HIPOTEZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


LYON HIPOTEZA

hipoteza, w której każdy z 2 chromosomów X (płciowych) w komórce ciała kobiety jest inaktywowany we wczesnym okresie życia zarodkowego. Tworzą one tzw. ciałka Barra (chromatyny płciowej) widoczne w mikroskopie. Tłumaczy ona, dlaczego anomalie chromosomu X dają łagodniejsze objawy kliniczne niż anomalie innych chromosomów (autosomalnych).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.