LIZOL

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


LIZOL

50% roztwór krezolu (metylofenolu) w mydle potasowym. W medycynie stosowane były postacie roztworów 3-10% do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i sal operacyjnych. Roztwór posiada drażniący, nieprzyjemny zapach.
Zobacz również, zioła LIZOL:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.