LISTERA METODA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


LISTERA METODA

metoda zabiegów chirurgicznych polegająca na wykonywaniu zabiegu chirurgicznego w rozpylonej nad stołem operacyjnym chmurze kwasu karbolowego, przy użyciu narzędzi moczonych w pojemnikach z tym związkiem chemicznym. Jedna z pierwszych metod wykonywania zabiegów operacyjnych w warunkach aseptycznych (z zachowaniem jałowości narzędzi, otoczenia i opatrunków chirurgicznych).

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.