LICZNIK SCYNTYLACYJNY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


LICZNIK SCYNTYLACYJNY

aparat pomiarowy służący do zliczania impulsów elektromagnetycznych, wywołanych przez ładunki elektryczne, które powstają w wyniku rozpadu jąder atomów izotopów promieniotwórczych.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.