LEKOOPORNOŚĆ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


LEKOOPORNOŚĆ

termin oznaczający brak wrażliwości na działanie leku; najczęściej odnosi się to do bakterii niewrażliwych na działanie danego antybiotyku. L. może dotyczyć również braku wrażliwości komórek nowotworowych na działanie leków chemioterapeutycznych.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.