LECYTYNY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


LECYTYNY

określenie grupy substancji organicznych należących do fosfolipidów. Są to związki organiczne, będące połączeniem kwasów tłuszczowych oraz fosfoglicerolu. Związki te wchodzą w skład budowy błon komórkowych, zapewniając ich odpowiednią elastyczność i przepuszczalność.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.