LAPAROKOLEKTOMIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


LAPAROKOLEKTOMIA

zabieg chirurgiczny polegając)' na wycięciu całości lub fragmentu jelita grubego z powodu guza nowotworowego, nieswoistego procesu zapalnego, martwicy ściany lub urazu przenikającego do światła jelita.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.