LAMINOTOMIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


LAMINOTOMIA

wykonanie nacięcia w obrębie łuku kręgu. Zabieg mniej rozległy niż laminektomia. Pozwala na zmniejszenie podwyższonego ciśnienia w kanale kręgowym. Jest to jeden z podstawowych zabiegów neurochi-rurgicznych ratujących rdzeń kręgowy przed uszkodzeniem w przypadku niestabilnych złamań kręgosłupa połączonych z uciskiem rdzenia przez odłamy kostne.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.