LAKMUS

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


LAKMUS

barwnik pochodzenia roślinnego, uzyskiwany z gatunku porostu Roccella tinctorial. Naturalne zabarwienie niebieskie. Używany w biochemii, chemii organicznej jako wskaźnik odczynu pH danej substancji. Lakmus zawiera związek azolitminę, który ma zdolność zmiany koloru w zależności od pH otoczenia. W przypadku odczynu kwaśnego (pH<7) związek ten przybiera barwę czerwoną; pod wpływem substancji o odczynie zasadowym (pH>7) z powrotem przybiera barwę niebieską. Może być używany w celu oceny odczynu moczu lub odczynu innych płynów ustrojowych.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.