LABETALOL

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


LABETALOL

lek stosowany w celu obniżania ciśnienia tętniczego krwi. Należy do grupy tzw. B-blokerów, substancji blokujących receptory a układu wspótczulnego, znajdujące się na komór-kach mięśnia sercowego. Lek blokuje również receptory a, układu wspótczulnego. Po zastosowaniu powoduje dość szybki spadek ciśnienia tętniczego. Stosowany często w przypadku nagłych wzrostów ciśnienia tętniczego. Może być stosowany u kobiet w okresie ciąży.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.