KWARANTANNA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


KWARANTANNA

prawnie uregulowane ograniczenie poruszania się osób chorych lub podejrzanych o kontakt z ciężką chorobą zakaźną. Może być całkowita izolacja osób objętych K. lub częściowa np. zakaz pracy w placówkach żywienia przy nosicielstwie Salmonelli. Czas trwania K. zależy od okresu wylęgania się Ch. zakaźnej, nie może być od niego krótszy.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.