KRZEPNIĘCIE KRWI

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


KRZEPNIĘCIE KRWI

naturalny, fizjologiczny proces zapobiegający utracie krwi w wyniku uszkodzeń naczyń krwionośnych. Istotą krzepnięcia krwi jest przejście rozpuszczonego w osoczu fibrynogenu w sieć przestrzenną skrzepu (fibryny) pod wpływem trombiny. Krzepnięcie krwi jest jednym z mechanizmów obronnych organizmu w wypadku przerwania ciągłości skóry. Skutkiem niedostatecznego krzepnięcia krwi może być krwotok i wykrwawienie, a nadmiernego krzepnięcia krwi-powstawanie zakrzepów. W procesie krzepnięcia krwi biorą udział białkowe substancje rozpuszczone we krwi - osoczowe czynniki krzepnięcia, fosfolipidy krwinek płytkowych i jony wapnia. K.K. odbywa się w 3 fazach: tworzenie tromboplastyny osoczowej, przejście protrombiny trombine pod wpływem tromboplastyny oraz proteoliza fibrynogenu przez trombine na monomery fibryny i dwa polipeptydy, w wyniku aktywacji kolejnych białek tego układu dochodzi do przepojenia nitkami fibryny wytworzonego wcześniej czopu płytkowego, stanowi to końcowy etap w procesie krzepnięcia. Do osoczowych czynników krzepnięcia należą: czynnik I - fibrynogen; czynnik II - protrombina; czynnik III - tromboplastyna tkankowa; czynnik IV - jony wapnia (Ca,+); czynnik V - proakceleryna; czynnik VII - prokonwertyna, akcelerator konwersji protrombiny; czynnik VIII - globulina antyhemofilowa AHC, AHF, czynnik antyhemofilowy A; czynnik IX -czynnik Christmasa, czynnik antyhemofilowy B, PTC; czynnik X - czynnik Stuarta-Powera; czynnik XI (czynnik Fletchera) czynnik antyhemofilowy C, PTA; czynnik XII czynnik Hagemana, czynnik kontaktu; czynnik XIII (czynnik Laki-Lorranda) - czynnik stabilizujący włóknik, FSF. Niedobór choćby jednego z czynników krzepnięcia może prowadzić do poważnych zaburzeń krzepnięcia (hemofilia).
Zobacz również, zioła KRZEPNIĘCIE KRWI:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.