KROSTA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


KROSTA

wykwit pierwotny w postaci śródna-skórkowej lub wewnątrz mieszkowej jamki wypełnionej leukocytami. Może przybierać postać pęcherzyka lub pęcherza zawierającego od początku treść ropną (np. w łuszczycy krostowatej). Może powstać w wyniku wtórnego zakażenia bakteryjnego.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.