KRĄŻENIE WIEŃCOWE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


KRĄŻENIE WIEŃCOWE

krążenie zaopatrujące w krew mięsień sercowy; 20% całego rzutu serca przepływa przez układ naczyń wieńcowych, taka bowiem ilość utlenowanej krwi jest niezbędna do pracy serca w normalnych warunkach. K.W powoduje się m.in. to że: mięsień sercowy jest zaopatrywany przez niezwykle bogatą sieć naczyń wieńcowych, przy przeroście mięśnia sercowego sieć naczyń włosowatych nie zwiększa się i mięsień jest wówczas względnie gorzej zaopatrzony w krew, naczynia wieńcowe mają zdolność tworzenia krążenia obocznego, omijającego miejsca przewężone lub zamknięte, co w wielu wypadkach decyduje o życiu, zwłaszcza w przypadkach nagłego zamknięcia światła większej gałęzi lub pnia tętnicy wieńcowej.
Zobacz również, zioła KRĄŻENIE WIEŃCOWE:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.