KRĄŻENIE CHŁONKI

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


KRĄŻENIE CHŁONKI

krążenie limfy; naczynia limfatyczne są układem drenującym, biegnącym równolegle do układu żylnego. Cechy układu lim-fatycznego to: 1) bierze swój początek na obwodzie; 2) droga zbiorników limfy jest przerywana przez umieszczenie na niej węzłów limfatycznych; 3) głównie pnie zbiorników limfy wpadają po obu stronach do kąta żylnego. Kąt żylny jest utworzony przez połączenie żyły podobojczykowej z żyłą szyjną wewnętrzną. U.L. nie posiada pompy do transportu limfy i z tego powodu do transportu chłonki niezbędne są rozmaite mechanizmy popychania do przodu jak: tętnienie tętnic, działanie pompy mięśniowej, skurcz limfangionów, oddychanie, pomocniczo działają również: rozciąganie naczyń limfatycznych, ruchy narządów, ruchy perystaltyczne. Szybkość przepływu w U. L. jest mała, ruch wsteczny jest zahamowany dzięki zastawkom, utworzonym z fałdów śród-błonka.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.