KOŃCZYNY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


KOŃCZYNY

parzyste narządy ruchu. K. górne stanowią narząd chwytny, K. dolne narząd podporowy, służący także do przemieszczania się. Układ szkieletowy kończyn górnych i dolnych składa się z kości długich, kości palców i kości różnokształtnych. K.C. połączone są z tułowiem poprzez staw barkowy, K. D. łączą się z tułowiem przez staw biodrowy. Kończyna górna składa się z ramienia, przedramienia i ręki. Bardzo szeroki zakres ruchów zapewniają K.G. stawy: ramienny łokciowy, promieniowo-łokciowy bliższy i dalszy, nadgarstkowy, stawy śródręczno palcowe i międzypaliczkowe. Staw barkowy jest stawem, który u dorosłych najczęściej ulega zwichnięciom, pomimo stosunkowo mocnych więzadeł i torebki stawowej (około 50% wszystkich zwichnięć stawów). Staw łokciowy również często może ulegać urazom - skręceniom, zwichnięciom i złamaniom kości tworzących staw. Kończyna dolna - składa się z uda, podudzia i stopy. Zakres ruchów w kończynie dolnej jest znacznie mniejszy niż w górnej - inna jest, bowiem podstawowa funkcja kończyny. Aparat więzadłowy stawów K.D. jest bardzo mocny, zwichnięcia w stawach biodrowym czy kolanowym są zdecydowanie rzadziej spotykane niż w stawach K.G. Grupy mięśniowe - szczególnie zginacze i prostowniki zapewniają dobrą stabilizację kończyn w trakcie chodzenia, biegania.
Zobacz również, zioła KOŃCZYNY:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.