KOLANO

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


KOLANO

staw kolanowy; największy staw człowieka odgrywający bardzo ważną rolę przy chodzeniu. Jest to staw zawiasowy zmodyfikowany kończyny dolnej. Powierzchnie stawowe bliższe stawu kolanowego utworzone są przez kłykcie kości udowej, powierzchnie stawowe dalsze przez kłykcie kości piszczelowej. Między powierzchniami stawowymi leżą łąkotki, pasmowate, o trójkątnym przekroju, chrząstki działające amortyzująco (absorbują część energii przenoszonej pomiędzy powierzchniami stawowymi kości udowej i piszczelowej) oraz stabilizująco. Poprawiają też wzajemne dopasowanie kształtu kości tworzących staw, biorą udział w odżywianiu chrząstki i rozprowadzaniu płynu stawowego (smarowanie). Chrząstka łąkotki nie posiada unerwienia, a naczynia krwionośne znajdują się tylko w jej najbardziej obwodowej części, ma kształt
półksiężycowaty. W stawie kolanowym wstępują: łąkotka boczna i przyśrodkowa. Łąkotki dzielą staw kolanowy na 2 piętra. W górnym (pomiędzy łąkotką i kością udową) odbywają się ruchy zginania i prostowania, a w dolnym (pomiędzy łąkotką a kością piszczelową) ruchy rotacyjne. Do uszkodzenia łąkotki dojść może zarówno w wyniku pojedynczego urazu, ale także w wyniku sumujących się mikrourazów. Może być efektem zmian zwyrodnieniowych. Z uwagi na brak ukrwienia, uszkodzenia łąkotki nie goją się samoistnie, stają się źródłem ciągłego drażnienia stawu, co powoduje ból, wysięki i postępujące jego niszczenie. Charakterystycznymi objawami uszkodzenia są ból, ograniczenie zgięcia i przede wszystkim wyprostu oraz wrażenie niestabilności kolana przy nieuszkodzonych więzadłach. Leczenie jest tylko operacyjne, a metodą z wyboru jest zabieg artroskopowy. Powierzchnię stawową w stawie kolanowym, tworzy również rzepka
największa trzeszczka naszego ciała, włączona w ścięgno mięśnia prostego uda. Stabilizację stawu kolanowego zapewniają dobrze wykształcone więzadła. Najważniejsze z nich to więzadła poboczne: piszczelowe i strzałkowe, zapewniające stabilizację do boku i przyśrodka oraz więzadła krzyżowe: przednie i tylne. Stabilizację kolana wzmacnia również torebka stawowa. W stawie kolanowym wykonywane są dwa rodzaje ruchów: ruchy zginania i prostowania oraz ruchy rotacyjne - na zewnątrz i do wewnątrz. Ruchy rotacyjne możliwe są tylko przy zgiętym kolanie. Ważnym składnikiem kolana jest maź stawowa. Występuje ona w stawie w ilości około 2ml. Jej zadaniem jest: smarowanie powierzchni trących i odżywianie chrząstki stawowej. Najważniejszym składnikiem mazi jest kwas hialuronowy. Urazy stawu kolanowego są bardzo częste, mogą powodować uszkodzenie więzadeł, torebki stawowej, bądź innych struktur wewnątrz-stawowych. Jednym z najczęstszych uszkodzeń wewnątrzstawowych są uszkodzenia łąkotek pęknięcia, rozerwania, szczególnie łąkotki przyśrodkowej. Diagnostyka i leczenie tego schorzenia odbywa się drogą endoskopową- artroskopia stawu kolanowego. Uszkodzenia więzadeł kolana również stanowią wskazanie do rekonstrukcji operacyjnej, szczególnie więzadła krzyżowego przedniego. Powierzchnie stawowe kolana ulegają często zmianom zwyrodnieniowym. Przyczyną tych zmian są urazy, złamania, nadmierna waga ciała. Leczenie jest trudne, często konieczna jest endoprotezoplastyka stawu.

Zobacz również, zioła KOLANO:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.